Офіційна нота-протест Генерального Секретаріату УНР до РНК Росії, 29 грудня 1917 р.

Офіційна нота-протест Генерального Секретаріату УНР до РНК Росії, 29 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф.2592, оп.1, спр.23, арк.27

Leave a Comment

Перейти до вмісту