Звернення Колегії Міністерства охорони навколишнього природного середовища України до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про невідкладні заходи по оздоровленню екологічного становища в басейні Дніпра. 20 листопада 1991 р.

Звернення Колегії Міністерства охорони навколишнього природного середовища України до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про невідкладні заходи по оздоровленню екологічного становища в басейні Дніпра. 20 листопада 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 2285. Арк. 83

Leave a Comment