41.2_2192-2-7-13_.jpg

Розпорядок Диктатора ЗУНР Євгена Петрушевича про виконання Уповноваженими атрибутів Влади державної у часі неприсутності Диктатора в осідку Уряду. 30 серпня 1920 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 13зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту