Огляд І. Полтавця-Остряниці “Принципи організації та ведення партизанської війни”. 8 квітня 1920 р.

Огляд І. Полтавця-Остряниці “Принципи організації та ведення партизанської війни”. 8 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 3. Спр. 24. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту