41.3_2192-2-7-14_1.jpg

Розпорядок Диктатора ЗУНР Євгена Петрушевича про виконання Уповноваженими атрибутів Влади державної у часі неприсутності Диктатора в осідку Уряду. 30 серпня 1920 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту