Постанова загальних зборів українців І-ої Кавказької стрілецької дивізії. 2 травня 1917 р.

Постанова загальних зборів українців І-ої Кавказької стрілецької дивізії. 2 травня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4079, оп. 1, спр. 2, арк. 11

Leave a Comment