Лист Чорноморського українського військового комітету в м. Севастополі Генеральному секретаріатові про негайне усунення з м. Києва полку кірасирів і донських козаків, звільнення начальника КВО полк. Оберучева і залишення полку ім. Богдана Хмельницького в Києві. 3 серпня 1917 р.

Лист Чорноморського українського військового комітету в м. Севастополі Генеральному секретаріатові про негайне усунення з м. Києва полку кірасирів і донських козаків, звільнення начальника КВО полк. Оберучева і залишення полку ім. Богдана Хмельницького в Києві. 3 серпня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк.102

Leave a Comment