Лист Головної управи Українського Педагогічного Товариства до Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі Чесько-Українському Комітету в Чехо-Словаччині щодо одержання грошової допомоги у справі товариства “Рідна Школа”.

Лист Головної управи Українського Педагогічного Товариства до Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі Чесько-Українському Комітету в Чехо-Словаччині щодо одержання грошової допомоги у справі товариства "Рідна Школа".

ЦДАВО України. Ф. 4410. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 70

Leave a Comment

Перейти до вмісту