Листи з подяками від пацієнтів, яким була зроблена операцію по протезуванню мітрального клапану серця. 1 серпня 1988 р.

Листи з подяками від пацієнтів, яким була зроблена операцію по протезуванню мітрального клапану серця. 1 серпня 1988 р.

ЦДАВО України. Ф. 4671. Оп. 2. Спр. 1400. Арк. 34 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту