Стаття “Свято” з газети “Україна”. 25 січня 1919 р.

Стаття “Свято” з газети “Україна”. 25 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту