Грошові знаки Юзівського відділення Державного банку вартістю 1, 3, 5, 10 і 25 рублів. Квітень 1918 р.

Грошові знаки Юзівського відділення Державного банку вартістю 1, 3, 5, 10 і 25 рублів. Квітень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 30. Арк. 62б. Російська мова

Leave a Comment