Справоздання по витратах Української делегації, пов’язаних із Виставкою військових інвалідів Антанти в Бельгії. Червень 1923 р.

Справоздання по витратах Української делегації, пов’язаних із Виставкою військових інвалідів Антанти в Бельгії. Червень 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 2. Спр. 12. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту