Постанова Верховної Ради України «Про День проголошення незалежності України». 16 липня 1990 р.

Постанова Верховної Ради України «Про День проголошення незалежності України». 16 липня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф.1. Оп. 16. Спр. 4490. Арк. 107

Leave a Comment

Перейти до вмісту