42-1-22-3542-039.jpg

Лист Фонду державного майна України голові Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики України Г. Філіпчуку щодо міжнародної наради з питань реалізації екологічних вимог у процесі приватизації. 13 листопада 1995 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3542. Арк. 39, 40.

Leave a Comment

Перейти до вмісту