42-1-6-33_-087zv.jpg

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 33-а. Арк. 87 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту