Постанова Кабінету Народних міністрів Української Народної Республіки від 28 лютого 1919 р. «Про асигнування 600 000 гривень на видання художніх серій пам’яток з історії української культури».

Постанова Кабінету Народних міністрів Української Народної Республіки від 28 лютого 1919 р. «Про асигнування 600 000 гривень на видання художніх серій пам’яток з історії української культури».

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 265. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту