Постанова Ради Міністрів УД про передачу управління Києвом міській думі та міській управі. 14 грудня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів УД про передачу управління Києвом міській думі та міській управі. 14 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 2. Спр. 15. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту