Наказ Гетьмана Усієї України П. Скоропадського про новий склад Ради Міністрів УД. 14 листопада 1918 р.

Наказ Гетьмана Усієї України П. Скоропадського про новий склад Ради Міністрів УД. 14 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1071. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 164

Leave a Comment

Перейти до вмісту