Лист Генерального секретарства продовольчих справ Генеральному секретарству фінансів про виділення коштів на обладнання канцелярії. 14 листопада 1917 р.

Лист Генерального секретарства продовольчих справ Генеральному секретарству фінансів про виділення коштів на обладнання канцелярії. 14 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 232

Leave a Comment