Лист Державного контролера УНР Івана Кабачківа до керуючого Міністерством фінансів УНР щодо призначення комісії для ревізії Державного банку. 14 червня 1921 р.

Лист Державного контролера УНР Івана Кабачківа до керуючого Міністерством фінансів УНР щодо призначення комісії для ревізії Державного банку. 14 червня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 113. Арк. 91

Leave a Comment

Перейти до вмісту