Лист Київської міської ради Міністерству шляхів УД про відновлення схилів Київської гавані. 18 вересня 1918 р.

Лист Київської міської ради Міністерству шляхів УД про відновлення схилів Київської гавані. 18 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 154. Арк. 13зв.

Leave a Comment