Автобіографія та посвідчення А. Животка, якому 13 березня 1920 р. виповнилося 30 років. 1922 р., 1932 р.

Автобіографія та посвідчення А. Животка, якому 13 березня 1920 р. виповнилося 30 років. 1922 р., 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 3560. Оп. 1. Спр. 57. Арк. 3зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту