Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 19/93-рп «Про персональний склад Національного комітету України з питань роззброєння». 25 лютого 1993 р.

Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 19/93-рп «Про персональний склад Національного комітету України з питань роззброєння». 25 лютого 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 168. Арк. 99

Leave a Comment

Перейти до вмісту