Лист Голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України В. Маслакова до Міністерства соціальної політики України щодо забезпечення обласними державними адміністраціями на об’єктах фізичного оточення позначення відповідними знаками доступності для інвалідів, що застосовуються в міжнародній практиці. 20 грудня 2012 р.

Лист Голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України В. Маслакова до Міністерства соціальної політики України щодо забезпечення обласними державними адміністраціями на об'єктах фізичного оточення позначення відповідними знаками доступності для інвалідів, що застосовуються в міжнародній практиці. 20 грудня 2012 р.

ЦДАВО України. Ф. 5339. Оп. 2. Спр. 23. Арк. 31

Leave a Comment

Перейти до вмісту