Лист Української дипломатичної місії в Латвії Міністерству закордонних справ УНР про можливість зняття економічної блокади з радянської Росії через конкуренцію західних країн за ринок збуту тощо. 15 жовтня 1920 р.

Лист Української дипломатичної місії в Латвії Міністерству закордонних справ УНР про можливість зняття економічної блокади з радянської Росії через конкуренцію західних країн за ринок збуту тощо. 15 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 187. Арк. 50

Leave a Comment

Перейти до вмісту