Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Начальника Головного тюремного управління 35777 карбованців на вироблення планів будинків усіх місць замкнення. 14 червня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Начальника Головного тюремного управління 35777 карбованців на вироблення планів будинків усіх місць замкнення. 14 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 218. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту