Про підтримку законопроєкту Міністерства військових справ щодо видачі коштів на лікування А. Гулому-Гуленкові. З журналу фінансової комісії [Ради Народних Міністрів} УНР. 8 квітня 1921 р.

Про підтримку законопроєкту Міністерства військових справ щодо видачі коштів на лікування А. Гулому-Гуленкові. З журналу фінансової комісії [Ради Народних Міністрів} УНР. 8 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 499. Арк. 4

Leave a Comment