Список виробів українських інвалідів, що не були продані на Виставці військових інвалідів Антанти в Бельгії. Червень 1923 р.

Список виробів українських інвалідів, що не були продані на Виставці військових інвалідів Антанти в Бельгії. Червень 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 2. Спр. 12. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту