Світлина Миколи Бутовського. Не пізніше червня 1922 р.

Світлина Миколи Бутовського. Не пізніше червня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 778. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту