З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів про надання одноразової допомоги “на дорожнечу” усім службовцям державних установ та органів місцевого самоврядування. 17 липня 1919 р.

З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів про надання одноразової допомоги “на дорожнечу” усім службовцям державних установ та органів місцевого самоврядування. 17 липня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 175 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту