Акт перевірки готівки у касі Директорії УНР під час зміни керівництва Канцелярією. 18 лютого 1919 р.

Акт перевірки готівки у касі Директорії УНР під час зміни керівництва Канцелярією. 18 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 34

Leave a Comment

Перейти до вмісту