Лист фінансово-господарського відділу Канцелярії Директорії УНР Головному інженерному управлінню про перевірку Гаражу Директорії УНР. 12 листопада 1920 р.

Лист фінансово-господарського відділу Канцелярії Директорії УНР Головному інженерному управлінню про перевірку Гаражу Директорії УНР. 12 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 59. Арк. 111зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту