Посвідчення делегата на мирну конференцію в Брест-Литовську О. Севрюка. 16 грудня 1917 р.

Посвідчення делегата на мирну конференцію в Брест-Литовську О. Севрюка. 16 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 84, арк. 15 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту