Дипломатичний паспорт Олександра Кандиби. 25 січня 1919 р.

Дипломатичний паспорт Олександра Кандиби. 25 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 61. Арк. 140 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту