Лист Центрального Союзу Українського Студентства в м. Празі до Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі про грошову допомогу Українському Спортивному Союзу в Чехо-Словаччині щодо одержання грошової допомоги для проведення спортивних змагань. 10 жовтня 1924 р.

Лист Центрального Союзу Українського Студентства в м. Празі до Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі про грошову допомогу Українському Спортивному Союзу в Чехо-Словаччині щодо одержання грошової допомоги для проведення спортивних змагань. 10 жовтня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 4410. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 93

Leave a Comment

Перейти до вмісту