Супровідна записка Харківського державного обласного театрального тресту та копія протоколу бюджетної комісії тресту щодо кошторису театру «Березіль» на 1933 р.

Супровідна записка Харківського державного обласного театрального тресту та копія протоколу бюджетної комісії тресту щодо кошторису театру «Березіль» на 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 2708. Оп. 3. Спр.548. Арк. 23

Leave a Comment