З бюлетеня Інформаційного бюро про епідемію іспанського грипу та дебати на засіданні Київського товариства лікарів щодо “іспанки”. 21 жовтня 1918 р.

З бюлетеня Інформаційного бюро про епідемію іспанського грипу та дебати на засіданні Київського товариства лікарів щодо "іспанки". 21 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 82. Арк. 57

Leave a Comment