Проект Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки, поданий на розгляд та затвердження ХІ Всеукраїнським з’їздом Рад. 15 травня 1929 р.

Проект Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки, поданий на розгляд та затвердження ХІ Всеукраїнським з’їздом Рад. 15 травня 1929 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 5, спр. 5, арк. 55

Leave a Comment