Постанова Кабінету Міністрів України № 573 “Про утворення Державного департаменту авіаційного транспорту”. 29 березня 2000 року.

Постанова Кабінету Міністрів України № 573 “Про утворення Державного департаменту авіаційного транспорту”. 29 березня 2000 року.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 8190. Арк. 166

Leave a Comment

Перейти до вмісту