Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Міністра шляхів 2160000 карбованців для виплати Харківському паровозо-будівничому заводу за рухомий склад. 14 червня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Міністра шляхів 2160000 карбованців для виплати Харківському паровозо-будівничому заводу за рухомий склад. 14 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 219. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту