Про ворожу більшовицьку агітацію та перехід окремих старшин і козаків на сторону ворога тощо. З наказу Головної команди військ УНР. 22 березня 1922 р.

Про ворожу більшовицьку агітацію та перехід окремих старшин і козаків на сторону ворога тощо. З наказу Головної команди військ УНР. 22 березня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2439. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 28

Leave a Comment