Розрядовий розпис хвороб та вад тіла, що тягнуть за собою втрату або обмеження працездатності і дають право на отримання пенсії, складений т.в.о. Начальника Санітарної частини Армії УНР Ю. Добриловським. 1923 р.

Розрядовий розпис хвороб та вад тіла, що тягнуть за собою втрату або обмеження працездатності і дають право на отримання пенсії, складений т.в.о. Начальника Санітарної частини Армії УНР Ю. Добриловським. 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 29

Leave a Comment

Перейти до вмісту