Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Миколи Бутовського. 11 червня 1922 р

Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Миколи Бутовського. 11 червня 1922 р

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 778. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту