Знак Державної скарбниці УД вартістю 100 карбованців. 1918 р.

Знак Державної скарбниці УД вартістю 100 карбованців. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4018. Оп. 1. Спр. 94. Арк. 6зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту