Постанова Верховної Ради України про підняття над будинком Верховної Ради України синьо-жовтого прапора. Київ, 4 вересня 1991 р.

Постанова Верховної Ради України про підняття над будинком Верховної Ради України синьо-жовтого прапора. Київ, 4 вересня 1991 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4633, арк. 11. Оригінал. Машинопис. Мова українська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту