Протокол № 9 засідання Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження щодо питання про проєкти законів України про Державний Герб, Державний Прапор, Державний Гімн. 17 березня 1991 р.

Протокол № 9 засідання Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження щодо питання про проєкти законів України про Державний Герб, Державний Прапор, Державний Гімн. 17 березня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 68

Leave a Comment

Перейти до вмісту