44-1-22-3559-098.jpg

Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України до Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики по фактах загибелі риби на Кременчуцькому водосховищі. 15 березня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3559. Арк. 97 - 99.

Leave a Comment

Перейти до вмісту