Примірник часопису «Українське гасло». Ч. 1. Проскурів. 6 липня 1920 р.

Примірник часопису «Українське гасло». Ч. 1. Проскурів. 6 липня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 71. Арк. 9зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту