Про агітаційне бюро — з протоколу засідання Комітету Української Центральної Ради. 1 травня 1917 р.

Про агітаційне бюро — з протоколу засідання Комітету Української Центральної Ради. 1 травня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 16, арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту