Лист Голови Комітету із Державних премій України імені Тараса Шевченка В. Яворівського Президенту України Л. Кучмі щодо прийняття рішення про присудження Малої Державної премій України імені Тараса Шевченка 1997 року артистам – О. Нагорній та М. Дідику. 2 березня 1998 р.

Лист Голови Комітету із Державних премій України імені Тараса Шевченка В. Яворівського Президенту України Л. Кучмі щодо прийняття рішення про присудження Малої Державної премій України імені Тараса Шевченка 1997 року артистам - О. Нагорній та М. Дідику. 2 березня 1998 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 1. Спр. 1763. Арк. 113

Leave a Comment